Zespół

Radca prawny Lucyna Kowalczyk ukończyła w 2009 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Następnie w latach 2010 – 2012 roku odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Obecnie jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod nr KO/694.


Radca prawny Lucyna Kowalczyk swoje zainteresowania skupia przede wszystkim na prawie pracy, prawie gospodarczym oraz na prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa cywilnego  i prawa administracyjnego. Radca prawny Lucyna Kowalczyk zajmuje się także kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i  pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym w ramach stałych umów. Radca prawny Lucyna Kowalczyk od czerwca 2015 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w Szpitalu Miejskim w Miastku. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu udzielonego przez Mecenas Lucynę Kowalczyk w ramach akcji "Kancelaria bliżej ludzi"

https://www.prawos.pl/jak-poradzic-sobie-z-mobbingiem-w-pracy-kancelaria-blizej-ludzi/

 


Radca prawny Adam Dudź ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2008 r. Praca magisterska z zakresu procedury cywilnej pod tytułem „Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego, oceniona została na ocenę bardzo dobrą. Po ukończeniu studiów podjął zatrudnienie w Kancelarii Adwokackiej Tadeusza Czernickiego w Szczecinku. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie, a następnie złożył ślubowanie radcy prawnego (wpis na listę nr KO/680).

Radca prawny Adam Dudź specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Ponadto zajmuje się prawem administracyjnym, prawem wykroczeń, sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność rolniczą przy zawieraniu i negocjowaniu umów. Zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży budowlanej, handlowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej. Bardzo dobrze włada językiem angielskim.